Služby

Vakuové kalení

Popis

Vakuový ohřev a kalení v plynu se používá ve speciálních vakuovatelných pecích. Prvním stádiem tohoto procesu je vyvakuování pece, následuje postupný ohřev s několika prodlevami na kalící teplotu, krátká výdrž na teplotě a poté ochlazení plynem.

Z ochlazovacích plynů se nejčastěji používá N, dále Ar a také He. Vhodnou kombinací druhu plynu, jeho tlaku, rychlosti a charakteru proudění a intenzity chlazení lze dosáhnout relativně vysoké ochlazovací rychlosti, srovnatelné s ochlazovací rychlostí oleje. Oceli, které se běžně kalí ve vakuu a jsou ochlazovány plynem, jsou např. 17029, 19436, 19573 či 19830.

Zajímavost: Z plynů má největší ochlazovací schopnost, a tím také nejlepší tepelnou vodivost, H. Jeho hlavní nevýhodou je výbušnost, která brání jeho praktickému rozšíření v oblasti tepelného zpracování. Pro kalení součástí do leteckého průmyslu se používá zejména Ar. Nejběžnějším kalícím plynem je však N2.

Fotky

Parametry

Další informace

 • Faq:

  Otázky a odpovědi k vakuovému kalení

  Vakuové kalení je tepelné ohřátí na kalící teplotu a následné zchlazení plynem. Při vakuovém kalení se z ochlazovacích plynů nejčastěji používá N, Ar a He. Vhodnou kombinací druhu plynu, jeho tlaku, rychlosti a charakteru proudění a intenzity chlazení lze dosáhnout relativně vysoké ochlazovací rychlosti srovnatelné s ochlazovací rychlostí oleje.
  Cílem vakuového kalení je zvýšit tvrdost oceli a tím i její užitné vlastnosti.
  Vakuový ohřev a kalení v plynu se používá ve speciálních vakuových pecích. Prvním stádiem procesu je vyvakuování pece, následuje postupný ohřev s několika prodlevami na kalící teplotu, krátká výdrž na teplotě a poté ochlazení plynem.
  Kalení oceli je tepelné zpracování a následné prudké ochlazení oceli, které zvyšuje její tvrdost a tím rozšiřuje možnosti jejího využití.
  Kalení zvyšuje tvrdost oceli.
  Bainitické kalení, vakuové kalení, kalení do vody, kalení do oleje, kalení do soli, kalení polymerem.