Služby

Magnetická kontrola trhlin

Popis

Princip magnetické práškové zkoušky je založen na zjišťování rozptylového magnetického toku. Pokud se ve zmagnetizovaném předmětu nachází povrchová vada kolmá k magnetickým siločarám, tyto vystoupí na povrch a pokračují dál. Jemné ocelové piliny, nanesené na vyšetřovaný povrch, se v místě vady shromažďují a přemostí jej.

Magnetická prášková metoda umožňuje zjištění povrchových vad nebo vad těsně pod povrchem. Je vhodná pro detekci necelistvostí plošného charakteru např. trhlin, studených spojů a přeložek materiálu.

Zajímavost: Použití je omezeno pouze na feromagnetické materiály. Touto metodou nelze zjišťovat vady vnitřní.

Fotky