Služby

Normalizační žíhání

Popis

Účelem normalizačního žíhání je získání jemnozrnné a homogenní feriticko-perlitické struktury nejčastěji u výkovků a odlitků, kde lze předpokládat různorodost struktury vlivem různé rychlosti ochlazování v celém průřezu polotovarů.

Provádíme v ochranné atmosféře rychlým ohřevem na teplotu 20-50°C nad Ac3, krátkou výdrž na této teplotě (cca 15 min/25 mm tloušťky materiálu) a následným ochlazením na vzduchu. Nové austenitické zrno je jemnější než výchozí zrno.
Zajímavost: Nové austenitické zrno je jemnější, než bylo zrno výchozí. Ochlazování však musí být rovnoměrné, aby byla zaručena stejná struktura na povrchu i v jádru.

Fotky

Parametry

ipsen66

Další informace

 • Faq:

  Otázky a odpovědi k normalizačnímu žíhání

  Při normalizačním žíhání se materiál ohřívá v ochranné atmosféře a následně ochlazuje na vzduchu.
  Normalizační žíhání slouží k získání jemnozrnné a homogenní feriticko-perlitické struktury nejčastěji u výkovků a odlitků, kde lze předpokládat různorodost struktury vlivem různé rychlosti ochlazování v celém průřezu polotovarů.
  Normalizační žíhání provádíme v ochranné atmosféře rychlým ohřevem na teplotu 20-50 °C nad Ac3, krátkou výdrž na této teplotě (cca 15 min/25 mm tloušťky materiálu) a následným ochlazením na vzduchu.
  Žíhání jsou různé kombinace ohřevu, výdrže a rychlosti chlazení.
  Různé způsoby žíhání snižují tvrdost a tím usnadňují obrábění, zlepšují rovnoměrnost struktury, odstraňuje vnitřní pnutí či jinak zlepšují parametry polotovaru.
  Magnetizační žíhání, žíhání na měkko, normalizační žíhání, žíhání na snížení pnutí, rozpouštěcí žíhání, sferoidizační žíhání, izotermické žíhání.